Väntan är över!

Väntan är över!

Snart Band & Biljettsläpp 🎶

Följ serien om Skjortan och Annika, två av våra trogna medarbetare, som har bestämt sig för att inte jobba på 2020 års festival.
Skjortan och Annika ska båda gå som besökare.
Problemet är att Annika vet inte att Skjortan planerar på sitt håll och vice versa.
Följ den spännande fortsättningen!