Om Oss

Divider

Helgeåfestivalen vill stärka sin position både nationellt och internationellt. Vår slogan Time To Rock har visat sig vara ett starkt namn förknippat med vår Festival, och nu tar vi steget fullt ut och byter namn.

Vi har valt att ta vår slogan som har visat sig vara stark och ta det som vårt namn – Time to Rock Festival.

Namnbytet innebär inga andra ändringar i organisation eller dylikt. Är endast ett namnbyte!

Festivalen drivs av en ideell förening som heter F-yra. Denna förening anordnar flera musikarrangemang tillsammans med Knislinge Folkets Park där såklart Time to Rock Festival är det största arrangemanget.

Vår grundtanke är att vi vill göra en festival utifrån hur vi själva vill uppleva en festival. Bland annat så ska det vara familjärt, med nära relation mellan arrangör och besökare, och en närhet till våra artister på scenen. Vi vill ge våra besökarvänner en optimal musikupplevelse med närkontakt till scenen, och därav tar vi in max 5000 besökare.

Time To Rock Festival har kallats för Sveriges bästa Rockfestival av festivalbesökarna. Vi tror att hemligheten kommer av vår goda service, fantastiska vackra läge och den familjära stämningen.

Låt oss tillsammans göra 2022 till det bästa festivalåret någonsin!

TIME TO ROCK!

Time To Rock Festival

Skriv in din mailadress för att få all viktig information kring festivalen!

E-post